Bytové družstvo versus společenství vlastníků

Z následujících odkazů si můžete stáhnout několik materiálů, které by vám měly pomoci objasnit problematiku společného vlastnictví v bytovém družstvu a podílového spoluvlastnictví v rámci společenství vlastníků. V materiálu JUDr. Čápa se hovoří o dnes již neplatných zákonech, ale text problematiku postihuje poměrně výstižně. Pokusil jsem se vybrat články, které se k této otázce staví objektivně. Na internetu si můžete sami najít další materiály.

Porovnání BD versus SVJ

JUDr. Čáp

Informace k přechodu BD na SVJ

Informace pro vás

Kontakt na firmu spravující náš dům:

RNDr. Richard Přibyl - správa nemovitostí

 

Kontakt na firmu zajišťující provoz výtahu:

Ctibůrek výtahy

 

Kontakt na firmu zajišťující havarijní opravy:

Bytoservis